Katedra za mehaniko

 

PREDMETI

MEHANIKA TRDNIH TELES
NELINEARNA MEHANIKA
OSNOVE MEHANIKE ZA VODARJE
OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE

POŽARNA ODPORNOST KONSTRUKCIJ
POŽARNA VARNOST
POŽAR
STATIKA
STATIKA (izredni študij)
STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
OPERACIJSKE RAZISKAVE V GRADBENIŠTVU
TRDNOST (OG-VSŠ)
TRDNOST (UNI)
TRDNOST (UNI - B)


LJUDJE

Pedagogi
Igor Planinc
Goran Turk
Dejan Zupan
Rado Flajs

Tomaž Hozjan

Raziskovalci in mladi raziskovalci
Urška Bajc
Peter Češarek
Robert Pečenko
Klara Pirmanšek
Mitja Plos
Anita Treven


Upokojeni pedagogi
Petra Lončar
Miroslav Pregl
Miran Saje
Stanislav Srpčič

Bivši sodelavci

Bojan Čas
Matija Gams
Anka Ilc
Jerneja Kolšek
Nana Krauberger
Aleš Kroflič
Urban Rodman

Dušan Ružič

Simon Schnabl
Nataša Šinkovec
Gregor Trtnik

Eva Zupan

Dragoš Jurišić
Marjan Stanek
Blaž VratanarKontakt

UL FGG
Katedra za mehaniko
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Predstojnik
prof. dr. Igor Planinc
T: (01) 4768 616
F: (01) 4768 629
E: igor.planinc@fgg.uni-lj.si