OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
SEMINAR
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

Seminar
seminarska naloga iz dinamike

SEMINARSKA NALOGA IZ DINAMIKE 2018

Oddana seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu. Naloge so zastavljene individualno; za vsakega študenta posebej.
Za izdelavo uporabite program NODI, lahko pa tudi kakšen drug program s podobnimi ali boljšimi karakteristikami.

Zahteve

  • Seminarsko nalogo morate oddati najkasneje do 16. 6. 2018!
  • Sledijo lahko zahteve po popravkih in spremembah, ki morajo biti upoštevane v končni verziji.
  • Izdelek bo priznan (ocenjen) šele po uspešnem ustnem zagovoru.

Navodila

  • Naloge so namenoma definirane tako, da nudijo veliko svobodo v izbiri. Če želite, lahko svoje ideje preverite pri učiteljih predmeta, najbolje še pred začetkom dela.
  • Rezultate svojega dela opišite v obliki poročila s primernim uvodom, v katerem je opisan problem, z jedrom ter zaključkom, v katerem so prikazani rezultati in komentarji; vse skupaj v obliki datoteke (v pdf formatu; Wordov format ni primeren).
  • Poročilo oddate po elektronski pošti skupaj z vhodnimi datotekami programa Nodi.
  • Organiziran bo zagovor nalog. Vse ostale večje datoteke (.sav, animacije) boste lahko pokazali na zagovoru.

Preglednica nalog

1 26111202 Nodi 1
2 26800036 Nodi 2
3 26111349 Nodi 3
4 26111145 Nodi 4
5 26111350 Nodi 5
6 26111351 Nodi 6
7 26111352 Nodi 7
8 26111353 Nodi 8
9 26203873 Nodi 9
10 26111354 Nodi 10
11 26111273 Nodi 11
12 26111355 Nodi 12
13 26111146 Nodi 13
14 26111437 Nodi 14
15 70080896 Nodi 15
16 26990049 Nodi 16
17 26111356 Nodi 17
18 26111148 Nodi 18
19 26110811 Nodi 19
20 26111357 Nodi 20
21 26111358 Nodi 21
22 26111188 Nodi 22
23 26111438 Nodi 23
24 26111275 Nodi 24
25 26111360 Nodi 25
26 26111439  Nodi 26
27 26111007 Nodi 27
28 26111276 Nodi 28
29 26111440 Nodi 29
30 26111361 Nodi 30
31 26111210 Nodi 31
32 26111362 Nodi 32
33 26111363 Nodi 33
34 26111441 Nodi 34
35 26111278 Nodi 35
36 26111152 Nodi 36
37 26111365 Nodi 37
38 26111366 Nodi 38
39 26111073 Nodi 39
40 26111367 Nodi 40
41 26111442 Nodi 41
42 26111443 Nodi 42
43 26111369 Nodi 43
44 26111370 Nodi 44
45 26110926 Nodi 45
46 26111371 Nodi 46
47 26111140 Nodi 47
48 26111445 Nodi 48
49 26110996 Nodi 49
50 26111214 Nodi 50
51 26111077 Nodi 51
52 26111372 Nodi 52
53 26111334 Nodi 53
54 70079724 Nodi 54
55 26111335 Nodi 55
56 26111215 Nodi 56
57 26111279 Nodi 57
58 26111280 Nodi 58
59 26109043 Nodi 59
60 26111154 Nodi 60
61 26111336 Nodi 61
62 26111446 Nodi 62
63 26111447 Nodi 63
64 26111338 Nodi 64
65 26111142 Nodi 65
66 26111217 Nodi 66
67 26111218 Nodi 67
68 26111286 Nodi 68
69 26111417 Nodi 69
70 26111157 Nodi 70
71 26111339 Nodi 71
72 26111143 Nodi 72
73 26111327 Nodi 73
74 26111428 Nodi 74
75 26111418 Nodi 75
76 26111419 Nodi 76
77 26111144 Nodi 77
78 26111420 Nodi 78
79 26111158 Nodi 79
80 26111340 Nodi 80
81 26111448 Nodi 81
82 26111449 Nodi 82
83 26111083 Nodi 83
84 26111414 Nodi 84
85 26111270 Nodi 85
86 26111450 Nodi 86
87 26111222 Nodi 87
88 26111159 Nodi 88
89 26111421 Nodi 89
90 26111262 Nodi 90
91 26110862 Nodi 91
92 26111451 Nodi 92
93 26111452 Nodi 93
94 26111341 Nodi 94
95 26111342 Nodi 95
96 26111343 Nodi 96
97 26111422 Nodi 97
98 26111224 Nodi 98
99 26111225 Nodi 99
100 26111344 Nodi 100
101 26111226 Nodi 101
102 26111453 Nodi 102
103 26111430 Nodi 103
104 26111345 Nodi 104
105 26111288 Nodi 105
106 26111227 Nodi 106
107 26111089 Nodi 107
108 26111346 Nodi 108