OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
SEMINAR
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

Seminar
seminarska naloga iz dinamike

SEMINARSKA NALOGA IZ DINAMIKE 2017

Oddana seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu. Naloge so zastavljene individualno; za vsakega študenta posebej.
Za izdelavo uporabite program NODI, lahko pa tudi kakšen drug program s podobnimi ali boljšimi karakteristikami.

Navodila

  • Naloge so namenoma definirane tako, da nudijo veliko svobodo v izbiri. Če želite, lahko svoje ideje preverite pri učiteljih predmeta, najbolje še pred začetkom dela.
  • Rezultate svojega dela opišite v obliki poročila s primernim uvodom, v katerem je opisan problem, z jedrom ter zaključkom, v katerem so prikazani rezultati in komentarji; vse skupaj v obliki datoteke (v pdf formatu; Wordov format ni primeren).
  • Poročilo oddate po elektronski pošti skupaj z vhodnimi datotekami programa Nodi.
  • Organiziran bo zagovor nalog. Vse ostale večje datoteke (.sav, animacije) boste lahko pokazali na zagovoru.

Preglednica nalog

1 26111272   Nodi 1
2 26111202   Nodi 2
3 26800036   Nodi 3
4 26111137   Nodi 4
5 26110878   Nodi 5
6 26111145   Nodi 6
7 26110998   Nodi 7
8 26111263   Nodi 8
9 26111055   Nodi 9
10 26111056   Nodi 10
11 26111002   Nodi 11
12 26111203   Nodi 12
13 26111138   Nodi 13
14 26111273   Nodi 14
15 26111264   Nodi 15
16 26111265   Nodi 16
17 26111146   Nodi 17
18 26111204   Nodi 18
19 26111205   Nodi 19
20 26111206   Nodi 20
21 26111059   Nodi 21
22 26111148   Nodi 22
23 26110811   Nodi 23
24 26111274   Nodi 24
25 26110912   Nodi 25
26 26111061   Nodi 26
27 26111188   Nodi 27
28 26110917   Nodi 28
29 26111275   Nodi 29
30 26111208   Nodi 30
31 26111209   Nodi 31
32 26111007   Nodi 32
33 26111151   Nodi 33
34 26111276   Nodi 34
35 26111065   Nodi 35
36 26111277   Nodi 36
37 26111066   Nodi 37
38 26111210   Nodi 38
39 26111278   Nodi 39
40 26111211   Nodi 40
41 26111152   Nodi 41
42 26111212   Nodi 42
43 26111071   Nodi 43
44 26111072   Nodi 44
45 26111073   Nodi 45
46 26111213   Nodi 46
47 26110926   Nodi 47
48 26111075   Nodi 48
49 26111140   Nodi 49
50 26110996   Nodi 50
51 26111214   Nodi 51
52 26111077   Nodi 52
53 26111078   Nodi 53
54 26111079   Nodi 54
55 26111267   Nodi 55
56 26111215   Nodi 56
57 26111279   Nodi 57
58 26111280   Nodi 58
59 26109043   Nodi 59
60 26111154   Nodi 60
61 26111282   Nodi 61
62 26111284   Nodi 62
63 26111216   Nodi 63
64 26110931   Nodi 64
65 26111142   Nodi 65
66 26111217   Nodi 66
67 26111218   Nodi 67
68 26111268   Nodi 68
69 26111285   Nodi 69
70 26111219   Nodi 70
71 26110569   Nodi 71
72 26111286   Nodi 72
73 26111157   Nodi 73
74 26111143   Nodi 74
75 26111327   Nodi 75
76 26111220   Nodi 76
77 26111287   Nodi 77
78 26111328   Nodi 78
79 26111144   Nodi 79
80 26111158   Nodi 80
81 26111082   Nodi 81
82 26111221   Nodi 82
83 26111083   Nodi 83
84 26111270   Nodi 84
85 26111222   Nodi 85
86 26111159   Nodi 86
87 26111223   Nodi 87
88 26111086   Nodi 88
89 26111262   Nodi 89
90 26110862   Nodi 90
91 26111087   Nodi 91
92 26111224   Nodi 92
93 26111225  Nodi 93
94 26111226   Nodi 94
95 26111288   Nodi 95
96 26111227   Nodi 96
97 26111089   Nodi 97