Kolokvija v študijskem letu 2015/2016

  DATUM
URA IN PREDAVALNICA
REZULTATI
1. KOLOKVIJ
25. 11. 2016
ob 10:15 v II/6 rezultati
2. KOLOKVIJ 20. 01. 2017 ob 10:15 v II/6 rezultati

Na kolokvij se prijavite preko spletnega referata! Rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljene. Dovoljen je en A4 list z enačbami napisanimi na roke (kopije niso dovoljene)

Študent(ka), ki je opravil(a) oba kolokvija pozitivno, je s tem oproščen(a) pisnega izpita.

Seminarska naloga v študijskem letu 2016/2017

Navodila za prvi del seminarske naloge (razvoj požara v prostoru in razvoj temperatur).

Navodila za drug del seminarske naloge (račun požarne odpornosti nosilnosti jeklenih in lesenih elementov).

Geometrijski podatki o profilih HEA.

Kratek pregled programa OZONE.

Primer zglednega seminarja (šol. leto: 2014/2015)

Seminarske naloge preteklih študijskih letih

 

ŠTUDIJSKO LETO
Navodila
2015/2016 Prvi del Drugi del