IZPITNI ROKI

Razpisani izptini roki v šolskem letu 2015/2016:

Študijsko leto 2015/ 2016 Datum izpita
Poletni termin
17.06.2016
01.07.2016
Jesenski termin 02.09.2016

Seminarske naloge je potrebno oddati v pisni obliki do roka navedenega v spodnji preglednici.

Za zagovor pripravite elektronsko predstavitev vašega dela v dolžni 15 minut. Vsak član skupine naj predstavi svoj del seminarja.

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom. Gornji datumi so datumi ustnega dela izpita. Točna ura in predavalnica sta objavljeni naknadno.


Datumi zagovorov in oddaje seminarja (po dogovoru):

Študijsko leto 2015/ 2016 Datum oddaje seminarja Datum in ura zagovora
Poletni termin
20.06.2016 24.06.2016 ob 9:00 v III/3
28.06.2016 01.07.2016 ob 10:00 v III/3
Jesenski termin    
*Na zagovor ste vabljeni vsi.