IZPITNI ROKI

Razpisani izptini roki v šolskem letu 2017/2018:

Študijsko leto 2017/ 2018 Datum izpita
Poletni termin
15.06.2018 ob 9:00 v III/2
29.06.2018 ob 9:00 v III/2
Jesenski termin 30.08.2018

Seminarske naloge je potrebno oddati v pisni obliki do roka navedenega v spodnji preglednici.

Za zagovor pripravite elektronsko predstavitev vašega dela v dolžni 15 minut. Vsak član skupine naj predstavi svoj del seminarja.

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom. Gornji datumi so datumi ustnega dela izpita. Točna ura in predavalnica sta objavljeni naknadno.


Datumi zagovorov in oddaje seminarja (po dogovoru):

Študijsko leto 2017/2018 Datum oddaje seminarja Datum in ura zagovora
Poletni termin
15.06.2018 21.06.2018 ob 9:00 v III/2
29.06.2018 9.07.2018
Jesenski termin 30.08.2018  
*Na zagovor ste vabljeni vsi.