SEMINAR

Študijsko leto 2015/ 2016 NAVODILA
2015/2016
Navodila
 

Seminarske naloge je potrebno oddati v pisni obliki najmanj 7 dni pred zagovorom. Oddat je potrebno tudi izračune s programom PYROSIM in PATHDINDER.

Za zagovor pripravite elektronsko predstavitev vašega dela v dolžni 15-20 minut.

Tisti, ki želite zagovarjati seminar v poletnem terminu se preko spletnega referata prijavite na enega izmed junijskih rokov.