IZPITNI ROKI

Predrok v šolskem letu 2017/2018:

Datum predroka Rezultati
18.01.2018 ob 8:30 v PI/3

 

Razpisani izptini roki v šolskem letu 2017/2018:

Študijsko leto 2017/ 2018 Datum izpita Rezultati pisnega dela
Zimski termin
22.01.2018 ob 9:00 v PIII/3 Rezultati
05.02.2018 pisni del 22.2.2018 v PIII/4 ob 14:00, ustni zagovori 23.2.2018*
Jesenski termin 31.08.2018  

*Za drugi rok se prijavite pravočasno preko spletnega referata. Pisni del izpira in zagovora bo izveden naknadno, skladno z zgoraj predvidenimi datumi. Točna ura in predavalnica bosta objavljeni naknadno.

Seminarske naloge je potrebno oddati v pisni obliki najmanj 7 dni pred zagovorom.

Za zagovor pripravite elektronsko predstavitev vašega seminarskega dela v dolžni 20 minut. Vsak član skupine naj predstavi svoj del seminarja.

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom. Gornji datumi so datumi ustnega dela izpita. Točna ura in predavalnica sta objavljeni naknadno.


Datumi ustnih zagovorov seminarja (po dogovoru):

Študijsko leto 2017/ 2018 Datum oddaje seminarja Datum in ura zagovora
Zimski termin
   
   
Jesenski termin    
*Na zagovor ste vabljeni vsi.