PREDAVANJA v študijskem letu 2017/2018

Uvodno predavanje

Požarna obtežba in hitrost razvoja požara

Prenos toplote v konstrukciji med požarom

Požarna odpornost konstrukcij in zahteve po TSG

Požarna odpornost jeklenih konstrukcij skladno s SIST EN 1993-1-2

Požarna odpornost lesenih konstrukcij skladno s SIST EN 1995-1-2

Požarno odpornost armirano betonskih konstrukcij skladno s SIST EN 1992-1-2

STUCTURAL FIRE DESIGN: Considerations in fire design of steel structures (dr. Ioan Both, 26.10.2017 in 2.11.2017)

Advanced design fire model (dr. Kamila Cabova, 14.12.2017)

Fire resistance testing (dr. Kamila Cabova, 14.12.2017)

Full scale fire testing (dr. Kamila Cabova, 14.12.2017)

Measurement of temperature (dr. Kamila Cabova, 14.12.2017)

 

VAJE v študijskem letu 2017/2018

Primer uporabe programa Ozone (Navodila, vhodne datoteke)

Osnovni primer program PyroSim (Navodila: del 1 in del 2 ter numerični model z rezultati: primer A, primer B)

Modeliranje prisilnega prezračevanja v programu PyroSim (Navodila)

Modeliranje prenosa toplote s programom Heatko (Navodila, program in kratek opis programa Heatko (projekt: Implementacija naprednih projektantskih metod v gradbeno podjetje)

Račun požarne odpornosti enostavnih lesenih in AB elementov, diplomska naloga Marko Kravos (Program Fido, ter knjižnica Matlab)