PREDAVANJA v študijskem letu 2015/2016

Uvodno predavanje

Požarna obtežba in hitrost razvoja požara

Prenos toplote v konstrukciji med požarom

Požarna odpornost konstrukcij in zahteve po TSG

Požarna odpornost jeklenih konstrukcij skladno s SIST EN 1993-1-2

Požarna odpornost lesenih konstrukcij skladno s SIST EN 1995-1-2

Požarno odpornost armirano betonskih konstrukcij skladno s SIST EN 1992-1-2

 

 

VAJE v študijskem letu 2015/2016

Primer uporabe programa Ozone (Navodila, numerični model in rezultati)

Osnovni primer program PyroSim (Navodila: del 1 in del 2 ter numerični model z rezultati)

Modeliranje prisilnega prezračevanja v programu PyroSim (Navodila in numerični model z rezultati-primer OZONE a ter numerični model z rezultati-primer HVAC)

Modeliranje prenosa toplote s programom Heatko (Navodila, program in rezultati in kratek opis programa Heatko (projekt: Implementacija naprednih projektantskih metod v gradbeno podjetje)