CILJI PREDMETA

Osrednji cilj predmeta je spoznati načela projektiranja požarno varnih zgradb. Pri tem študentje v povezavi z drugimi naravoslovnimi, temeljnimi mehanskimi in strokovnimi predmeti spoznajo mehanizme delovanja materialov, elementov in konstrukcij pri visokih temeraturah. Pri predmetu se študentje soočijo s tradicionalnim predpisnim načinom in naprednejšim ciljnim (performančni način) načinom projektiranja požarne odpornosti konstrukcij. Bistvena razlika med omenjenima načinoma je ta, da se pri ciljnem načinu projektiranja upošteva spekter možnih realnih požarov, ki se lahko razvijejo v obravnavani stavbi.

Preostali cilji predmeta so:

VSEBINA PREDAVANJ

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Izdelava in predstavitev seminarske naloge po skupinah, ki vsebuje: