SEMINAR

Študijsko leto NAVODILA ROK ODDAJE
2017/2018 1. seminarska naloga 7.12.2017
2. seminarska naloga 29.12.2017
3. seminarska naloga 19.1.2018

Seminarske naloge je potrebno oddati v pisni obliki do predvidenega roka za oddajo. Oddat je potrebno tudi izračune s programom PYROSIM in Ozone.

Za zagovor pripravite elektronsko predstavitev vašega dela v dolžni 20 minut.

ARHIV SEMINARJEV

Študijsko leto NAVODILA
2016/2017 Navodila, Podloge (Arhitektura)
2015/2016
Navodila
2014/2015 Navodila
2013/2014 Navodila, Navodila mehanska, Podloge