SEMINAR

Študijsko leto NAVODILA
2016/2017 Navodila
Podloge (Arhitektura)
Arhiv seminarjev
2015/2016
Navodila
2014/2015 Navodila
2013/2014 Navodila, Navodila mehanska, Podloge

Seminarske naloge je potrebno oddati v pisni obliki najmanj 7 dni pred zagovorom. Oddat je potrebno tudi izračune s programom PYROSIM in PATHDINDER.

Za zagovor pripravite elektronsko predstavitev vašega dela v dolžni 20 minut.