Konvolucija eksponentno porazdeljenih slučajnih spremenljivk

Prikazujemo gostoto verjetnosti standardne normalne porazdelitve in gostote verjetnosti vsote k eksponentno porazdeljenih slučajnih spremenljivk. Vidimo, da se vsota eksponentno porazdeljenih slučajnih spremenljivk z večanjem k približuje normalni porazdelitvi.