Konvolucija enakomerno porazdeljenih slučajnih spremenljivk

Prikazujemo gostoto verjetnosti standardne normalne porazdelitve in gostote verjetnosti vsote k enakomerno porazdeljenih slučajnih spremenljivk. Vidimo, da se vsota enakomerno porazdeljenih slučajnih spremenljivk z večanjem k približuje normalni porazdelitvi.