Konvolucija slučajnih spremenljivk, porazdeljenih s kvadratično gostoto verjetnosti

Prikazujemo gostoto verjetnosti standardne normalne porazdelitve in gostote verjetnosti vsote več slučajnih spremenljivk, porazdeljenih s kvadratično gostoto verjetnosti. Vidimo, da se vsota slučajnih spremenljivk približuje normalni porazdelitvi.