KOLOKVIJA 2013-2014

1. Kolokvij
9. 12. 2013

ocene
2. Kolokvij 13. 1. 2014
ocene

Pri kolokviju sme imeti študent(ka) pisalo, računalnik, formule in kariraste liste (niski karo), ki jih dobite pri telefonistu. Rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljene. Študent(ka) opravi kolokvij, če piše vsaj 55 (od 100). Študent(ka), ki je opravil(a) oba kolokvija pozitivno, je oproščen(a) računskega dela izpita. Če študent(ka) ne opravi ustnega dela izpita, se mu(ji) razveljavi tudi kolokvij. Teoretični (ustni) del izpita študent(ka) opravlja po dogovoru s predavateljem. Študenti se morajo na kolokvij prijaviti!

Sedežni red študentov na kolokviju bo objavljen na vratih predavalnic, kjer bo potekal kolokvij!