CILJI PREDMETA

VSEBINA PREDAVANJ

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Pogoj za pristop na teoretični (ustni) del izpita je pozitivno opravljen računski del, če študent ne opravi ustnega dela izpita, se mu razveljavi tudi računski del.