VAJE

Elastični in plastični odpornostni moment prereza

VSŠ
UNI
geometrijske karakteristike likov
prosojnice
prosojnice
geometrijske karakteristike likov
1. vaja
       
upogib - normalne napetosti v nosilcu
2. vaja
11-01-02
princip o dopolnilnem virtualnem delu
prosojnice
zveza med koordinatami
jedro lika, princip o virtualnem delu
3. vaja
15-01-02
princip o dopolnilnem virtualnem delu
prosojnice
 
princip o dopolnilnem virtualnem delu
4. vaja
       
princip o dopolnilnem virtualnem delu
5. vaja
       
princip o dopolnilnem virtualnem delu
6. vaja
       
princip o dopolnilnem virtualnem delu
7. vaja
       
variacijski račun
8. vaja
       
deformacijska energija, Castiglianov izrek
9. vaja
       
strižne napetosti v nosilcu
10. vaja
       
ukrivljeni nosilci, nelinearna elastičnost
11. vaja
       
prostorske linijske konstrukcije
12. vaja
       
torzija nosilcev s tankostenskim prerezom
13. vaja

Nekatere naloge so nove, druge so povzete iz literature in iz arhiva izpitih nalog z rešitvami.

V literaturi lahko bralec najde še mnogo drugih zanimivih nalog in podrobnejše poteke reševanja omenjenih nalog, kot tudi odgovor na teoretično vprašanje "Zakaj je to tako?"