Podatki za 1. domačo nalogo pri predmetu Statistične metode v gradbeništvu

Zap. št. n m P[A] P[B] P[C] P[Ac] P[Bc] P[Cc] P[Dc] P[Ec] P[Ac|Bc]
1 70 60 0.40 0.37 0.68 0.04 0.16 0.08 0.08 0.16 0.24
2 58 34 0.37 0.33 0.67 0.12 0.08 0.08 0.14 0.16 0.22
3 79 69 0.23 0.47 0.59 0.16 0.12 0.12 0.14 0.08 0.22
4 51 33 0.40 0.37 0.68 0.06 0.08 0.12 0.16 0.16 0.20
5 62 51 0.23 0.50 0.62 0.06 0.14 0.12 0.10 0.06 0.18