Podatki za 2. domačo nalogo pri predmetu Statistične metode v gradbeništvu

Zap. št. B R n b x1 x2 nX nY N
1 22 21 6 20 9 40 3 3 16
2 23 30 14 4 1 30 4 4 20
3 22 28 12 3 1 43 4 4 10
4 26 33 8 4 0 34 5 5 15
5 23 30 10 14 1 35 5 6 19