Podatki za 4. domačo nalogo pri predmetu Statistične metode v gradbeništvu

Zap. št. Np N mY SigmaY
1 13 17 22 18
2 6 14 28 16
3 4 10 20 24
4 11 20 23 24
5 13 15 29 14