Cilji predmeta

 • razumevanje ravnotežnih pogojev za splošni sistem sil,
 • določanje kinematične stabilnosti in statične določenosti linijskih konstrukcij,
 • račun reakcij in notranjih sil v statično določenih linijskih konstrukcijah (paličja, okvirji, sestavljene linijske konstrukcije, nosilci z ukrivljeno osjo in vrvi),
 • določanje ravnotežnih enačb z izrekom o virtualnem delu.
Vsebina predavanj
 • Osnovni pojmi.
 • Ravnotežni pogoji.
 • Podpore in vezi. Kinematične enačbe, statična določenost sistema togih teles.
 • Osnovne lastnosti linijskih konstrukcij.
 • Reakcije in notranje sile v paličjih, okvirjih in v sestavljenih linijskih konstrukcijah.
 • Posebne obtežbe: tlak tekočine, zemeljski pritisk, trenje, prednapenjanje, prometna obtežba.
 • Neraztegljiva vrv.
 • Grafično obravnavanje ravninskega sistema sil.
 • Izrek o virtualnem delu za toga telesa.
 • Težišče teles in ravninskih likov.