Domače naloge v letu 2010

(Naloge oddate po elektronski pošti na naslov  Rado.Flajs@fgg.uni-lj.si )

Pri zadnji (5.) domači nalogi je podatek za dolžino a pri prvem
računskem primeru spremenjen! Prosim, če pri računu lahko upoštevate
nove podatke.

Izredni VSŠ

rok oddaje
18. 6. 2010 

rok oddaje 18. 6. 2010

rok oddaje 18. 6. 2010

rok oddaje 18. 6. 2010

rok oddaje 18. 6. 2010