Državno tekmovanje v gradbeni mehaniki za srednješolce

Osnovna predstavitev tekmovanja
Cilji
Predviden obseg tekmovanja
Pogoji udeležbe
Strokovni nivo vodenja tekmovanja
Gradivo za tekmovanje
Kratka zgodovina tekmovanja

Rezultati predtekmovanja 2024

Naloge s predtekmovanja 2024

Naloge s tekmovanja 2024

 

Rezultati predtekmovanja 2023

Naloge s predtekmovanja 2023

Naloge s tekmovanja 2023

 

Rezultati predtekmovanja 2022

Naloge s predtekmovanja 2022

Naloge s tekmovanja 2022

 

 

Naloge s predtekmovanja 2021

Naloge s tekmovanja 2021

Razglasitev rezultatov 2021

Tekmovanje v letu 2020 je odpadlo zaradi epidemije COVID-19.

 

Rezultati predtekmovanja 2019

Naloge s tekmovanja 2019

 

Rezultati predtekmovanja 2018

Naloge s tekmovanja 2018

 

Rezultati predtekmovanja 2017

Naloge s predtekmovanja 2017

Naloge s tekmovanja 2017

 

Rezultati predtekmovanja 2016

Naloge s predtekmovanja 2016

Naloge s tekmovanja 2016

 

Rezultati predtekmovanja 2015

Naloge s predtekmovanja 2015

Naloge s tekmovanja 2015

 

Rezultati predtekmovanja 2014

Naloge s predtekmovanja 2014

Naloge s tekmovanja 2014

 

Rezultati predtekmovanja 2013

Naloge s predtekmovanja 2013

Naloge s tekmovanja 2013

 

Rezultati predtekmovanja 2012

Naloge s predtekmovanja 2012

Naloge s tekmovanja 2012

 

Rezultati predtekmovanja 2011

Naloge s predtekmovanja 2011

Naloge s tekmovanja 2011

 

Rezultati predtekmovanja 2010

Naloge s predtekmovanja 2010

Naloge s tekmovanja 2010

 

Rezultati predtekmovanja 2009

Naloge s predtekmovanja 2009

Naloge s tekmovanja 2009

 

Rezultati predtekmovanja 2008

Naloge s predtekmovanja 2008

Naloge s tekmovanja 2008

 

Rezultati predtekmovanja 2007

Naloge s predtekmovanja 2007

Naloge s tekmovanja 2007

 

Rezultati predtekmovanja 2006

Naloge s predtekmovanja 2006

Naloge s tekmovanja 2006

 

Rezultati predtekmovanja 2005

Naloge s predtekmovanja 2005

Naloge s tekmovanja 2005

 

 

 

 

 

 

Razpis 30. državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki v letu 2025

 

 

 

 

 

 

Pravilnik Državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki (PDF)

 

 

  Pri organizaciji nam finančno pomagajo:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova 2, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


 

Osnovna predstavitev tekmovanja

Na tekmovanju se srečajo najuspešnejši dijaki srednjih tehniških šol in tehniških gimnazij ter poskusijo rešiti pripravljene naloge iz mehanike. S tem dijaki laže ocenijo svoje znanje v primerjavi z dijaki iz drugih šol. To tekmovanje predstavlja tudi srečanje dijakov srednjih tehniških šol, ki v naslednjih letih večinoma postanejo kolegi na gradbeni in drugih tehniških fakultetah.

Vrnitev na začetek te strani
 

Cilji

Vrnitev na začetek te strani
 

Predviden obseg tekmovanja

Šolsko tekmovanje (predtekmovanje): 60-150 dijakov.
Sklepno tekmovanje: 20-40 dijakov.
Tekmovanja so se do sedaj udeleževali dijaki srednjih gradbenih šol iz Celja, Ljubljane, Maribora, Nove Gorice, Krškega in Novega mesta. Tekmovanja se lahko udeležijo tudi dijaki drugih srednjih tehniških šol in tehniških gimnazij v Sloveniji.

Vrnitev na začetek te strani
 

Nivoji tekmovanja

Tekmovanje poteka na dveh nivojih. Predtekmovanje poteka po šolah (istočasno in z enakimi nalogami). Na sklepno tekmovanje, ki poteka na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, se uvrstijo najuspešnejši dijaki s predtekmovanja. Na obeh nivojih tekmovanja dijaki rešujejo po štiri naloge s področja mehanike.

Vrnitev na začetek te strani
 

Pogoji udeležbe

Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo vsi dijaki 3. in 4. letnika srednjih tehniških šol in tehniških gimnazij.

Na sklepno tekmovanje se uvrstijo najuspešnejši dijaki s šolskih tekmovanj.

Ocenjevanje opravijo člani tekmovalne komisije. Vsaka izmed štirih nalog velja 25% skupne ocene.

Vrnitev na začetek te strani
 

Strokovni nivo vodenja tekmovanja

Naloge sestavijo, pregledajo in ocenijo člani tekmovalne komisije, ki jo sestavljajo naslednji
učitelji in asistenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo:

Vrnitev na začetek te strani
 

Gradivo za tekmovanje

Vrnitev na začetek te strani
 

Mednarodne povezave

Kolikor vemo, podobnih tekmovanj na mednarodnem nivoju ni.

Vrnitev na začetek te strani
 

Kratka zgodovina tekmovanja

Razvoj tekmovanja od leta 1995 do danes je prikazan na naslednji preglednici.

Tekmovanje

Leto

Prijavljenih

Udeležba na sklepnem tekmovanju

1. nagrad

2. nagrad

3. nagrad

1.

1995

37

19

1

2

2

2.

1996

59

23

1

1

3

3.

1997

63

28

2

2

2

4.

1998

98

31

2

4

4

5.

1999

113

35

2

3

4

6.

2000

107

32

2

4

2

7.

2001

104

29

1

4

5

8.

2002

130

29

2

3

4

9.

2003

125

31

2

3

3

10.

2004

146

31

2

2

4

11.

2005

133

33

3

3

3

12.

2006

133

34

2

3

4

13.

2007

135

34

2

3

4

14.

2008

153

36

2

2

5

15.

2009

137

36

1

3

4

16.

2010

111

33

1

3

4

17.

2011

132

36

2

2

3

18.

2012

117

34

2

3

4

19.

2013

117

33

2

3

4

20.

2014

172

35

3

3

4

21.

2015

139

41

3

2

3

22.

2016

172

39

2

3

4

23.

2017

130

36

2

4

1

 24.

2018 

 126

39 

 3

3

3

 25.

2019 

83 

34 

-

2020

-

26.

2021

61

20

2

2

2

27.

2022

93

28

1

3

2

28.

2023

93

30

2

4

2

29.

2024

93

30

2

3

4

Vrnitev na začetek te strani