Razpis 30. državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki za srednješolce

 

Organizacijski odbor Državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko

Jamova 2, 1000 Ljubljana

tel. (01) 4768-614

fax. (01) 4768-629

e-mail: goran.turk@fgg.uni-lj.si

O tekmovanju
Prijava na tekmovanje

Potek predtekmovanja

Potek sklepnega tekmovanja

Pravilnik Državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki za srednješolce

 

O tekmovanju

Tekmovalne naloge obsegajo snov predmeta Gradbena mehanika na srednjih tehniških šolah oziroma del snovi predmeta Mehanika na tehniških gimnazijah.

Natančnejši opis snovi za dijake 3. letnika:

Natančnejši opis snovi za dijake 4. letnika:

Naloge s prejšnjih tekmovanj lahko najdete na uradnem spletnem naslovu državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki.

 

Prijava na tekmovanje

Vsi dijaki, ki želijo sodelovati na predtekmovanju, se morajo pravočasno prijaviti. Izpolnjene prijavnice morajo na naslov organizatorja tekmovanja prispeti najkasneje 4. 4. 2025. Prijavnice lahko dobite tu ali pa jih naročite pri organizatorju tekmovanja.

Od leta 2016 sta vpeljani dve kategoriji: (1) srednje strokovno izobraževanje in (2) tehniške gimnazije.
Zato je pomembno, da ob prijavi na tekmovanje označite, v kateri kategoriji boste tekmovali.

Vrnitev na začetek stani
 

Potek predtekmovanja

Predtekmovanje Državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki za dijake tretjega in četrtega letnika srednjih tehniških šol bo 16. aprila 2025.

Naloge bodo prispele na šole najkasneje 14. aprila 2025 v dvojni ovojnici ali po elektronski pošti.

Druga navodila za predtekmovanje 2025:

Po tekmovanju oddane naloge pošljite na naslov:
 

Organizacijski odbor za Državno prvenstvo v gradbeni mehaniki

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko


Jamova 2, 1000 Ljubljana


Naloge bodo pregledane in ocenjene, rezultati pa objavljeni do 25. aprila 2025. Rezultati predtekmovanja bodo objavljeni na internetu na domači strani tekmovanja, rezultate in seznam udeležencev sklepnega tekmovanja pa bodo dobili tudi mentorji dijakov, ki se bodo udeležili predtekmovanja.

Vrnitev na začetek stani
 

Potek sklepnega tekmovanja

Sklepno prvenstvo Državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki za dijake tretjega in četrtega letnika srednjih tehniških šol bo 14. maja 2025 v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani (Jamova 2).

Program tekmovanja bo potekal po naslednjem urniku

10.30 - 11.00   
11.00 - 13.00   
13.00 - 14.00   
14.30 - 15.30   
16.00 

sprejem dijakov in otvoritev prvenstva (učilnica I/1 ali II/6)
tekmovanje (učilnica I/1 ali II/6)
ogled enega izmed laboratorijev na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo 
kosilo
razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim

              

Druga navodila za tekmovanje:

Vrnitev na začetek stani
Vrnitev na domačo stran Državnega tekmovanja v gradbeni mehaniki za srednješolce