LITERATURA

Opomba: * knjiga pokriva del vsebine predmeta MEHANIKA TRDNIH TELES.

Ostali pomembnejši viri so podani v učbeniku Mehanika trdnih teles prof. S. Srpčiča.