VAJE V LETU 2009/2010

Razpored vaj po skupinah: Prva skupina študenti-tke s priimki A-L, druga skupina študenti-tke s priimki M-Ž.

Kot dodatno gradivo za studij (pripravo na kolokvija in izpite) priporocam resene naloge iz kolokvijev in izpitov.

UNI
ponovitev linearne algebre
ponovitev linearne algebre, dogovor o sestevanju
 
tenzor napetosti I
tenzor napetosti II
 
tenzor napetosti III
 
tenzor deformacij I
 
tenzor deformacij II
 
linearizirana elasticnost
 
linearizirana elasticnost
 
linearizirana elasticnost
 
račun paličja po metodi pomikov
 
upogib z osno silo - ravninski okvir
 
neovirana torzija - ravninska mreža
 

Dodatni material:

"podajnostne matrike" za konzolo in prostolezeci nosilec.

upogibnice