DOMAČE NALOGE 2013-2014

1. domača naloga oddaja 1. domače naloge rok oddaje 20. 12. 2013 ocene
1. domače naloge
2. domača naloga oddaja 2. domače naloge rok oddaje 20. 12. 2013 ocene
2. domače naloge
3. domača naloga
oddaja 3. domače naloge rok oddaje 6. 1. 2014 ocene
3. domače naloge
4. domača naloga oddaja 4. domače naloge rok oddaje 6. 1. 2014 ocene
4. domače naloge

Domače naloge so obvezne. V semestru dobite 5 domačih nalog.

Pogoja za pristop k izpitu sta:
1.
vse oddane domače naloge,
2. pravilno morajo biti rešene vsaj 4 domače naloge.

Točke pridobljene z domačimi nalogami veljajo le v tekočem šolskem letu.
Veljavnost domačih nalog kot pogoj za pristop na izpit poteče po dveh šolskih letih.