PREDAVANJA v študijskem letu 2015/2016

Uvodno predavanje

Požarna obtežba in hitrost razvoja požara

Uvod v požarno varnost v stavbah, zahteve za materiale, širjenje požara na sosednje objekte

Požarno varnost v stavbah: Nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbi

Požarno varnost v stavbah: Načrtovanje NODT in zahteve za MODT

Požarno varnost v stavbah: Evakuacijske poti in sistemi za javljanje in alarmiranje

Požarno varnost v stavbah: Naprave za gašenje in dostopi gasilcev ter načrti požarne varnosti

Ocena požarne ogroženosti in požarni red

Uvod v požarno odpornost konstrukcij

Požarna odpornost jeklenih konstrukcij

Požarno odpornost lesenih konstrukcij skladno s SIST EN 1995-1-2

Požarno odpornost armirano betonskih konstrukcij skladno s SIST EN 1992-1-2

 

 

VAJE v študijskem letu 2015/2016

Primer uporabe programa Ozone (Navodila, numerični model in rezultati)

Osnovni primer program PyroSim (Navodila: del 1 in del 2 ter numerični model z rezultati)

Modeliranje požara ClubFire v programu PyroSim (Tloris, reakcije ter rezultati: primer z vaj, primer z več prekladami in primer z več mrežami)

Račun požarne odpornosti enostavnih lesenih in AB elementov, diplomska naloga Marko Kravos (Program Fido, ter knjižnica Matlab)