STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Vaje
navodila, podatki, sistem za oddajo

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

Dodatne naloge

Zbranih je nekaj dodatnih nalog, ki so namenjene utrjevanju znanja pri predmetu.

Besedilo naloge
1. vaja
2. vaja
3. vaja
4. vaja
5. vaja
6. vaja
7. vaja