STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
OBVESTILA
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Vaje
navodila, podatki, sistem za oddajo

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

Obvestila