STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
IZPITNI ROKI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Vaje
navodila, podatki, sistem za oddajo

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

Pravila

 • Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko spletnega referata. Študent(ka) se mora štiri dni (4) pred izpitnim rokom, odjavi pa 24 ur prej.Naknadno prijavljanje na izpit in opravljanje izpita neprijavljenim študentom ni dovoljeno!
 • Študenti so sami odgovorni za pravočasno prijavo na izpit, tudi z upoštevanjem morebitnih tehničnih težav na spletnih povezavah v zadnjem trenutku pred iztekom roka.
 • Izpit je sestavljen iz računskega in teoretičnega dela, ki potekata ločeno. Pozitiven računski del je pogoj za pristop k teoretičnemu delu.
 • Računski del je v pisni obliki. Dan, ura in predavalnica pa so objavljeni na spletnem referatu.
 • Teoretični del izpita poteka kot ustni izpit. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na straneh predmeta hkrati z rezultati računskega dela .
 • Za pozitivno oceno morata biti pozitivno ocenjena oba dela izpita! Če je negativen katerikoli del izpita, je potrebno ponovno opravljati celoten izpit.

Izpitni roki v študijskem letu 2015/16

  DATUM
  17. 6. 2016
  1. 7. 2016
  13. 9. 2016

  Rezultate računskih izpitov in razporede zagovorov najdete na tem naslovu.