Operacijske raziskave v gradbeništvu
IZPITI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

Izpitni roki v štud. letu 2012/2013

29. 1. 2013

 

13. 2. 2013  
12. 9. 2013  

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Študent se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom.

Tu lahko pregledate tudi vprašanja, ki jih lahko pričakujete na ustnem izpitu.

Arhiv izpitov

7.6.2007 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5 (razpored) Rezultati, ocene, komentar
6.7.2007 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5 (razpored) Rezultati, ocene, komentar
3.9.2007 ob 9:00 v I/5 Rezultati, ocene, komentar

9.6.2008 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5 - Razpored

Rezultati, ocene, komentar

2.7.2008 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5 Rezultati, ocene, komentar
1.9.2008 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5 Rezultati, ocene, komentar

22. 6. 2009 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5

Rezultati, ocene, komentar

3. 7. 2009 ob 9:00 v I/5 Rezultati, ocene, komentar
16. 9. 2009 ob 9:00 oz. 12:00 v I/5  

15. 6. 2010 v I/5 (ob 9:00 A-Koš, ob 13:00 od Kra-Žž)

Rezultati, ocene, komentar
2. 7. 2010 v I/5 ob 9:00  
3. 9. 2010  
27. 1. 2012

Rezultati, ocene, komentar ORG 2012 Rezultati, ocene, komentar TIUS 2010

10. 2. 2012  
4. 9. 2012