Operacijske raziskave v gradbeništvu
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

Vaje (2012/13)

Vaje bodo potekale v računalniški učilnici IV/5 ob sredah od 11:00 do 13:00.

Na vajah bomo z uporabo računalnikov spoznavali metode, ki so bile predstavljene na predavanjih.

Na vajah v računalniški učilnici pripravljamo vaje, ki jih boste morali na izpitu zagovarjati. Zato boste morate imeti na izpitu vaje pripravljene, da jih bomo lahko skupaj pregledali. Udeležba na vajah ni obvezna, obvezno pa je, da izdelate vaje.

Linearna algebra
Linerano programiranje  
Simplex  
Optimizacija mrež  
Optimizacija planiranja  
Dinamično programiranje  
Teorija odločitev  
Simulacije  
Markovske verige  
GIS - tematski prikazi  
Kartografsko modeliranje