Operacijske raziskave v gradbeništvu
LITERATURA
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

Literatura

  • A. Vadnal, Linearno programiranje, Društvo matematikov fizikov in astronomov, 1986.
  • A. Vadnal, Diskretno dinamično programiranje, Državna založba Slovenije, 1976.
  • L. Zadnik Štirn, Metode operacijskih raziskav za poslovno odločanje, Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, 2001.
  • R. Šumrada, Tehnologija GIS, Univerza v Ljubljani, FGG, 2005.
  • R. Šumrada, Strukture podatkov in prostorske analize, Univerza v Ljubljani, FGG, 2005.