Operacijske raziskave v gradbeništvu
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

1. vaja
9.

 

Ponovitev linearne algebre. Uporaba računalniških programov Mathematica, Matlab, Excel. 
   
Rok za oddajo: 21. 10. 2012

 

Datoteke s podatki: vsi podatki


A0.dat

A1.dat
 

d0.dat
d1.dat
B1.dat
B2.dat
B3.dat

Datoteki z ukazi za program Matlab:


vaja01-1.m

vaja01-2.m