Operacijske raziskave v gradbeništvu
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

4. vaja
9.

 

Mreže. 
   
Rok za oddajo: 19. 11. 2012

 

Datoteke, ki jih bomo potrebovali:

linprog.m
lipsol.m
checkbounds.m

mreza.m

mreza.nb

okrogla.nb

okrogla.jpg

Ljubljana2007.jpg

Ljubljana2008.jpg

Ljubljana2007.dat
Ljubljana_t2007.dat

Ljubljana2008.dat
Ljubljana_t2008.dat