Operacijske raziskave v gradbeništvu
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

3. vaja
9.

 

Reševanje linearnih programov. Metoda Simplex. Uporaba računalniških programov Mathematica, Matlab, Excel. 
   

Rok za oddajo: 12. 11. 2012

 

Datoteke, ki jih bomo potrebovali: