Operacijske raziskave v gradbeništvu
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

 

5. vaja
9.

 

PERT/CPM


 
   
Rok za oddajo: 26. 11. 2012


Datoteke, ki jih bomo potrebovali:


candu.xls

mali.dat

pertcpm.m

pert-cpm.nb
linprog.m
lipsol.m
checkbounds.m