STATIKA
KOLOKVIJI
 
       

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

 

Režim

Kolokvija sta obvezna!

  • Namenjena sta sprotnemu delu.
  • Študent mora zbrati vsaj 50% možnih točk na obeh kolokvijih, da se mu prizna računski del izpita.
  • Študent mora zbrati vsaj 20% možnih točk na obeh kolokvijih, da se mu dovoli opravljati računski del izpita.
  • Neuspešnim študentom bo omogočen popravni kolokvij.

Naloge za pripravo na 1. kolokvij:

 

Kolokviji in izpiti v študijskem letu 2014/2015

Tretji popravni kolokvij bo 24.8.2015 med 9-11 v PII/2. Prijave na simon.schnabl@fgg.uni-lj.si

  DATUM
URA IN PREDAVALNICA
REZULTATI Naloge in Rešitve
1. KOLOKVIJ
24. 04. 2015
  1. kolokvij rešitve 1. kolokvija
2. KOLOKVIJ
12. 06. 2015
  2. kolokvij rešitve 2. kolokvija
1.izpit 19.6.2015   1.izpit rešitve 1. izpita
2.popravni KOLOKVIJ 3.7.2015   2.p_kolokvij  
2.izpit 3.7.2015   2.izpit rešitve 2. izpita