STATIKA
PROGRAMI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

AMSES

 

AmsesFrame2D je program za nelinearno analizo ravninskih okvirov. Več o programu najdete na naslovu http://www.ainet-sp.si.

Mathematica

V programu Mathematica sta na voljo nslednja programa:

  • M. Stanek, G. Turk, Triclen.nb (datoteka za program Mathematica 4.0, na kateri je podana resitev za ukrivljeni tročlenski lok), Ljubljana, 2001.
  • M. Stanek, G. Turk, Vrvi.nb (datoteka za program Mathematica 4.0, na kateri so podane resitve različnih primerov iz vrvi), Ljubljana, 2001.

Matlab

V programu Matlab je na voljo program za račun geometrijskih karakteristik prereza.