STATIKA
IZPITNI ROKI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

Pogoji

  • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivna ocena iz obveznih kolokvijev, ki so organizirani med študijskim letom!
  • Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko spletnega referata. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najkasneje štiri dni (4) pred izpitnim rokom, odjavi pa 24 ur prej.
  • Naknadno prijavljanje na izpit in opravljanje izpita neprijavljenim študentom ni dovoljeno! Študenti so sami odgovorni za pravočasno prijavo na izpit, tudi z upoštevanjem morebitnih tehničnih težav na spletnih povezavah v zadnjem trenutku pred iztekom roka.
  • Izpit je sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Oba dela izpita opravljajo kandidati hkrati, ocenjujeta pa se ločeno. Računski del izpita in del teoretičnega izpita se opravljata v pisni obliki. Predviden čas reševanja za računski del sta 2 šolski uri, za teoretični del pa 1 šolska ura.
  • Računski del izpita prispeva 40% končne ocene, teoretični del pa 30%. Posamezni del je pozitiven, če študent zbere polovico vseh možnih točk.
  • Za pozitivno oceno morata biti pozitivno ocenjena oba dela! Če je negativen katerikoli del izpita, je potrebno ponovno opravljati celoten izpit.
  • Na izpitu sme imeti študent(ka) pisalo, žepni računalnik in nepopisane liste za reševanje nalog. Listi s formulami, rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljeni!

Ocena

Končna ocena se izračuna po formuli:
SKUPNA_OCENA = 0.30 * OCENA TEORETIČNEGA DELA PISNEGA IZPITA + 0.40 * OCENA RAČUNSKEGA DELA PISNEGA IZPITA + 0.30 * OCENA KOLOKVIJEV,
pri čemer je potrebno pri vsaki obveznosti doseči pozitivno oceno.

Izpitni roki v študijskem letu 2013/2014

DATUM
URA IN PREDAVALNICA
IZPITNE NALOGE REZULTATI
13. 06. 2014
Ob 12:00 v II/6, II/5 Naloge, Rešitve 1. rok
27. 06. 2014 Ob 11:00 v I/1 Naloge, Rešitve 2. rok
29. 08. 2014
Ob 12:00 v I/1    
     
***Vsak študent lahko opravlja le enega izmed obeh razpisanih izpitov v jesenskem izpitnem obdobju! (39. člen Pravilnika o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG).

 

Stare izpitne naloge

Študijsko leto 2009/2010 1. rok   2. rok   3. rok  
Študijsko leto 2010/2011 1. rok naloge in rešitve 2. rok naloge in rešitve 3. rok naloge in rešitve
Študijsko leto 2011/2012 1. rok naloge in rešitve 2. rok naloge in rešitve
Študijsko leto 2012/2013 1. rok rešitve 1. rok 2. rok rešitve 2. rok  

 

Stare izpitne naloge na predbolonjskih študijskih programih

IZPITNE NALOGE UNI
IZPITNE NALOGE VSŠ
študijsko leto 03/04 študijsko leto 03/04
študijsko leto 04/05 študijsko leto 04/05
študijsko leto 05/06 študijsko leto 05/06
študijsko leto 06/07 študijsko leto 06/07
študijsko leto 07/08 študijsko leto 07/08

Zbirniki nalog so v PDF formatu.

Nekatere datoteke so obsežnejše, ker vsebujejo tudi postopke!