OSNOVE MEHANIKE
IZPITI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
priporočena literatura in drugi viri

Vaje
različne naloge za utrjevanje snovi

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Režim

  • Pogoj za pristop k izpitu je opravljena obveznost iz sprotnega dela med semestrom.
  • Študent, ki na kolokvijih zbere vsaj 50% možnih točk je oproščen računskega dela izpita.
  • Na izpitu sme imeti študent(ka) pisalo, žepni računalnik, nepopisane liste za reševanje nalog in dva (2) lista s formulami, ki ju pripravi sam.
  • Pisni izpit sestavljajo računske naloge. Pozitiven računski del izpita je pogoj za pristop k teoretičnemu delu, ki poteka ustno.
  • Ustni izpit iz teorije prispeva 30% končne ocene.

Izpiti v študijskem letu 2015/2016

DATUM
URA IN PREDAVALNICA
IZPITNE NALOGE REZULTATI, RAZPOREDI USTNIH IZPITOV*
25. 1. 2016      
9. 2. 2016      
2. 9. 2016      
7. 9. 2016      
*Razpored ustnih zagovorov se lahko od prve objave še malce spremeni. Preverite točno uro zagovora na dan zagovora.