OSNOVE MEHANIKE
LITERATURA
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
priporočena literatura in drugi viri

Vaje
različne naloge za utrjevanje snovi

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Osnovna literatura

Prosojnice in preglednice

Programi in programska orodja

 • V programu Mathematica je na voljo knjižnica funkcij, ki služijo izračunu nekaterih osnovnih količin (tenzorja deformacij, tenzorja malih rotacij, deformacijskega gradienta, specifične spremembe dolžine, spremembe pravega kota, specifične spremembe volumna, Hookovega zakona, geometrijskih karakteristik prereza); (avtor: Dejan Zupan).
 • V programu Matlab sta na voljo program za račun geometrijskih karakteristik prereza in paket za
  račun ravninskega paličja po metodi pomikov (avtor: Dejan Zupan).
 • AmsesFrame2D študentska različica programa za nelinearno analizo ravninskih okvirjev (avtor: Aleš Krajnc).

 

Dodatna literatura

 • M. Stanek: Trdnost, Izvlečki iz teorije in rešene naloge. UL-FAGG Ljubljana (1989).
 • S.P. Timoshenko, J.N. Goodier: Theory of Elasticity. McGraw-Hill, Singapore (1970).
 • S.P. Timoshenko, D.H. Young: Theory of Structures. McGraw-Hill, New York (1965).
 • S.P. Timoshenko: Strength of Materials. Part 1. CBS Publishers, Delhi (1986).
 • S.P. Timoshenko: Strength of Materials. Part 2. CBS Publishers, Delhi (1986).
 • J.T. Oden: Mechanics of Elastic Structures. McGraw-Hill, New York (1967).
 • A.P. Boresi, O.M. Sidebottom: Advanced Mechanics of Materials. Wiley, New York (1985).
 • N.M. Beljajev: Zbirka zadataka iz otpornosti materijala. Građevinska knjiga, Beograd (1972).