OSNOVE MEHANIKE
KOLOKVIJI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
priporočena literatura in drugi viri

Vaje
različne naloge za utrjevanje snovi

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Zahteve

  • kolokviji so obvezen del izvedbe predmeta v skladu z načelom sprotnega dela
  • pozitivna ocena iz kolokvijev pomeni pozitivno opravljen računski del izpita
  • za pozitivno oceno je potebno zbrati 50% vseh možnih točk
  • obveznost iz kolokvijev velja le v študiskem letu, v katerem je bila izpolnjena

Kolokvija v študijskem letu 2015/2016

1. kolokvij
3.12.2015
XX ob XX:00

 

2. kolokvij
XX.1.2013