OSNOVE MEHANIKE
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
priporočena literatura in drugi viri

Vaje
različne naloge za utrjevanje snovi

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Naloge iz računa notranjih sil v statično določenih ravninskih linijskih konstrukcijah

Naloge iz deformacijsko napetostnega stanja v tridimenzionalnih telesih

deformacije
1. vaja 2. vaja
napetosti, Hooke-ov zakon
1. vaja 2. vaja

Naloge iz upogiba ravnega nosilca v ravnini

karakteristike prerezov
1. vaja 2. vaja
upogibnica
1. vaja 2. vaja
normalne in strižne napetosti
1. vaja 2. vaja

Naloge iz upogiba: Zbirka rešenih nalog s postopki.