OSNOVE STATISTIKE V VODARSTVU
IZPITNI ROKI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Vaje
zahteve, navodila, gradivo, naloge

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

Pravila

  • Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 25% možnih točk, zbranih na kolokvijih med semestrom v tekočem študijskem letu.
  • Študent, ki na kolokvijih zbere vsaj 50% možnih točk je oproščen računskega dela izpita.
  • Kandidati se morajo na izpitni rok pravočasno prijaviti preko spletnega referata. Naknadno prijavljanje na izpit in opravljanje izpita neprijavljenim študentom ni dovoljeno!
  • Izpit je sestavljen iz računskega in teoretičnega dela, ki potekata ločeno. Pozitiven računski del je pogoj za pristop k teoretičnemu delu.
  • Računski del je v pisni obliki. Dan, ura in predavalnica pa so objavljeni na spletnem referatu. Računski del poteka v računalniški učilnici. Dovoljena je uporaba programov Mathematica, Matlab in Excel.
  • Teoretični del izpita poteka kot ustni izpit. Razpored ustnih izpitov bo objavljen na straneh predmeta hkrati z rezultati računskega dela .
  • Za pozitivno oceno morata biti pozitivno ocenjena oba dela izpita! Če je negativen katerikoli del izpita, je potrebno ponovno opravljati celoten izpit.

Izpitni roki v študijskem letu 2017/18

Izpitni roki v študijskem letu 2016/17

Izpitni roki v študijskem letu 2014/15

Izpitni roki v študijskem letu 2013/14

Priprave na izpit

    Študentom je na voljo obširen arhiv izpitnih nalog z rešitvami avtorja Gorana Turka.