STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
VAJE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Vaje
zahteve, navodila, gradivo, naloge

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

O vajah

Gradivo

 • 9.12.2016. Vaje iz ocenjevanja parametrov. Gradivo:
  data1={6, 4, 6, 4, 6, 9, 6, 6, 5, 7}

  data2={8.72073, 7.90815, 4.44089, 5.82854, 7.90022, 7.30268, 3.98058, \
  4.95666, 7.00489, 6.20399, 8.68992, 5.39319, 7.75088, 4.15053, \
  8.92062, 6.98772, 4.09718, 4.26923, 7.28215, 4.34188, 5.4261, \
  4.01735, 6.13597, 4.11961, 3.31873, 6.35471, 6.76989, 5.66351, \
  4.54803, 6.17713, 6.3167, 5.46797, 5.3404, 7.18028, 6.30806, 6.66065, \
  5.54853, 7.60327, 6.6085, 5.77102, 6.84967, 5.75482, 6.04458, \
  6.87929, 5.95771, 4.07969, 5.0242, 4.67874, 9.26624, 7.34469, \
  4.89449, 6.09494, 6.18101, 7.44801, 5.01103, 5.21183, 4.26869, \
  4.63653, 6.62369, 6.89998, 7.2263, 8.03922, 5.57789, 6.07645, \
  6.43831, 7.33551, 4.51034, 7.13241, 9.82293, 5.37822, 6.15768, \
  5.66388, 6.0268, 6.87205, 6.69175, 5.59558, 6.61051, 3.93891, \
  5.37887, 5.7209, 3.82971, 6.16093, 5.42807, 5.53559, 6.25645, \
  6.77867, 7.29896, 8.24314, 5.63872, 3.48117, 8.89719, 4.51949, \
  7.78279, 4.74038, 4.77128, 4.70279, 6.00925, 4.72399, 5.64739, \
  9.03132}

  data3={4.97192, 6.509, 5.64253, 8.20639, 4.44934, 3.84073, 7.05453, \
  3.84012, 6.55209, 5.21848, 5.41998, 7.10553, 5.35951, 8.15129, \
  5.49527, 6.25503, 5.87273, 7.80819, 4.83044, 6.69572, 9.45262, \
  5.48345, 6.12734, 5.27495, 6.71991, 7.58447, 4.84066, 4.56854, \
  6.37639, 9.38732, 4.09493, 3.87029, 7.22214, 4.58385, 4.05183, \
  5.71328, 4.76763, 6.91949, 6.85024, 6.84698, 8.21805, 4.49517, \
  3.33059, 8.16196, 6.68491, 3.65042, 6.93533, 5.81867, 7.42969, \
  6.23092, 8.15335, 9.48219, 4.42251, 4.94332, 8.55187, 7.02451, \
  7.20514, 3.09911, 5.54476, 5.90183, 6.62212, 10.8416, 4.99372, \
  5.85493, 5.52127, 6.5155, 4.61641, 6.44312, 4.29131, 7.85667, \
  5.78947, 3.20421, 5.3884, 4.70469, 1.41877, 4.17213, 6.42061, \
  6.65273, 5.87128, 4.47821, 6.10272, 5.96061, 4.5207, 8.24602, \
  5.74114, 6.08658, 8.56613, 8.82236, 4.27753, 5.44198, 6.00023, \
  8.63231, 6.81906, 2.83386, 5.25458, 8.46123, 10.3564, 7.69412, \
  5.06949, 5.05983}

  data4={11.296, 8.69167, 10.1976, 14.0655, 10.481, 12.2475, 10.0058, \
  10.9912, 10.7126, 13.8973, 11.2813, 10.1301, 13.1221, 11.8017, \
  16.4057, 11.4006, 10.5897, 12.7535, 10.887, 11.8155, 11.6062, \
  11.3887, 11.9004, 11.1533, 13.3098, 10.5502, 14.2782, 12.6258, \
  12.0764, 12.7137, 15.9421, 14.05, 10.481, 10.4962, 10.5428, 12.6916, \
  13.7815, 11.3053, 15.0376, 13.829, 13.479, 12.5457, 10.4552, 11.9161, \
  9.37042, 13.2664, 12.7025, 8.72866, 13.4045, 14.854, 12.3168, \
  13.3084, 15.7892, 9.13275, 13.4252, 8.19152, 14.1715, 12.7932, \
  12.3941, 14.346, 12.9044, 12.4374, 13.6423, 10.9375, 10.8687, \
  11.7834, 11.4042, 14.0684, 10.4528, 9.82879, 13.992, 14.3864, \
  11.6756, 12.9651, 11.6302, 12.6459, 12.0164, 13.2789, 10.9215, \
  10.0233, 13.6912, 9.92336, 12.0227, 11.6365, 9.56233, 11.9824, \
  9.12212, 10.3676, 10.2211, 9.93323, 12.4577, 11.7329, 11.159, \
  14.4011, 11.8526, 12.1044, 13.2984, 12.0929, 13.0904, 11.3197}

 • Em={18200, 22400, 18100, 22700, 20000, 22500, 19500, 19900, 20900, 20500}
  Določite: i) verjetnost, da je pričakovana vrednost za elastični modul tega jekla manjša ali enaka 20000, ii) obojestranski interval zaupanja za varianco elastičnega modula, če je predpisana stopnja zaupanja 5%.
 • 8.1.2015: gradivo za analizo variance

  EnFaktor={{7.59, 6.11121, 6.04868, 6.53273, 7.31522, 8.74574, 4.99227, 7.33811,
  3.18659, 6.16143}, {5.51281, 6.74444, 3.01842, 4.89159, 2.92502,
  5.77824, 4.82232, 5.45637, 6.85289, 6.76886}, {8.60656, 6.0644,
  4.97711, 4.68518, 4.73858, 8.06751, 4.66182, 2.20851, 7.2668,
  9.0722}, {7.56447, 6.29151, 3.38779, 5.9479, 7.79934, 1.15993,
  4.75085, 3.3994, 2.09101, 6.01185}, {5.78433, 7.42615, 7.40659,
  7.82633, 6.76377, 5.42074, 7.01437, 3.4384, 4.23992, 4.48483}}

  DvaFaktorja={{{4.64883, 7.29783, 4.05152, 4.68928, 2.7932}, {3.77179, 6.70188,
  6.54742, 5.43259, 5.3341}, {5.02124, 6.86731, 5.60363, 6.28557,
  3.74968}, {6.92407, 6.63122, 4.72998, 6.40254,
  3.60192}}, {{-3.56331, 1.30922, 1.06819, 2.54965,
  1.45402}, {1.8613, 2.16925, 1.63197, -0.408088,
  0.895021}, {-0.629978, 1.55556, 2.82622, -1.17857,
  1.08283}, {0.371285, 0.820317, -1.3138, 0.913504,
  0.277102}}, {{7.68883, 11.2276, 9.83911, 9.87365,
  10.8872}, {7.94078, 11.2322, 11.3455, 10.5701, 12.5071}, {8.86017,
  9.48733, 11.006, 10.083, 9.71244}, {7.57989, 10.5698, 10.8227,
  9.65426, 9.88011}}}

  Cevi={{ 144.7313 , 108.0034 , 175.9142 , 125.2900 , 169.6925 , 109.3044 , 120.5787 , 82.3577 , 112.5889 , 99.8897 , 157.7808 , 120.4167 },{ 61.9442 , 98.8224 , 119.8770 , 178.6840 , 92.7511 , 97.5889 , 61.6720 , 113.2591 , 90.7922 , 104.2391 , 119.1828 , 102.2794 },{ 133.7284 , 150.8185 , 97.2652 , 74.5360 , 79.7253 , 142.7191 , 142.8905 , 179.5084 , 161.3702 , 105.7264 , 209.6045 , 102.6036 },{ 172.6977 , 88.3680 , 107.3795 , 99.2868 , 148.3679 , 80.1971 , 159.5947 , 210.1700 , 128.2079 , 128.4023 , 89.3443 , 167.3041 },{ 69.1675 , 153.6746 , 135.4875 , 170.5214 , 123.8352 , 195.0905 , 102.1038 , 128.4009 , 132.2998 , 97.2625 , 76.3742 , 81.6580 }}

  Acc1={{ 0.2530 , 0.3302 , 0.2748 , 0.2086 , 0.3065 , 0.1260 , 0.3191 },{ 0.2967 , 0.2528 , 0.2631 , 0.2095 , 0.2695 , 0.1359 , 0.1180 },{ 0.2364 , 0.3134 , 0.1193 , 0.2575 , 0.2272 , 0.1015 , 0.1915 },{ 0.2395 , 0.1797 , 0.1908 , 0.2591 , 0.1272 , 0.1866 , 0.1709 },{ 0.2177 , 0.2360 , 0.2335 , 0.0916 , 0.3066 , 0.3442 , 0.2792 }}

  Acc2={{ 0.1629 , 0.1720 , 0.1843 , 0.1764 , 0.2203 , 0.1177 , 0.2064 },{ 0.1866 , 0.2310 , 0.1941 , 0.1622 , 0.1626 , 0.2540 , 0.1203 },{ 0.2143 , 0.1806 , 0.2093 , 0.1075 , 0.2414 , 0.1578 , 0.1620 },{ 0.2062 , 0.1175 , 0.2211 , 0.1810 , 0.1837 , 0.2082 , 0.1986 },{ 0.1819 , 0.2122 , 0.1564 , 0.1407 , 0.1405 , 0.0664 , 0.1798 }}

  Acc3={{ 0.2534 , 0.2492 , 0.2787 , 0.2287 , 0.2522 , 0.2200 , 0.2150 },{ 0.2728 , 0.3441 , 0.2514 , 0.1377 , 0.0900 , 0.2243 , 0.1135 },{ 0.1562 , 0.1241 , 0.1806 , 0.2733 , 0.1403 , 0.1342 , 0.1736 },{ 0.2706 , 0.2795 , 0.1851 , 0.0612 , 0.1969 , 0.2901 , 0.2768 },{ 0.1746 , 0.2826 , 0.1172 , 0.1967 , 0.2907 , 0.2112 , 0.1554 }}

 • 12.1.2016: gradivo za linearno regresijo

  X={10.7664, 9.01924, 15.4554, -1.16377, 9.41077, 1.0186, 13.4225, 14.3513, 4.02267, 13.5, 7.47145, 14.0123}
  Y={40.052, 36.1493, 51.7278, 2.17442, 35.7223, 9.86939, 46.3114, 49.1823, 18.9821, 48.7453, 31.3708, 53.2076}
  X1={3.56675, 4.6341, 5.7956, 4.83643, 3.87752, 5.71773, 2.49241, 3.78413, 4.52039, 5.55512, 5.4362, 3.4467}

Zbirka nalog

 • Naloge so namenjene utrjevanju znanja in so neobvezne.
 • Koristne so za utrjevanje znanja in pripravo na kolokvije in izpite.

 

Besedilo naloge Podatki Rezultati
1. vaja podatki rezultati
2. vaja podatki rezultati
3. vaja podatki rezultati
4. vaja podatki rezultati
5. vaja podatki rezultati
6. vaja podatki rezultati
7. vaja podatki rezultati