STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
KOLOKVIJI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti

Literatura
učbeniki, skripti, članki, prosojnice, ostali viri

Izpitni roki
roki v tekočem izpitnem obdobju, obvestila in rezultati

Kolokviji
zahteve, naloge, rešitve

Vaje
zahteve, navodila, gradivo, naloge

Obvestila
dogajanje pri predmetu med študijskim letom

Pravila

 • kolokviji so obvezen del izvedbe predmeta v skladu z načelom sprotnega dela
 • pozitivna ocena iz kolokvijev pomeni pozitivno opravljen računski del izpita
 • za pozitivno oceno je potebno zbrati 50% vseh možnih točk
 • za pristop k računskemu izpitu je potrebno zbrati vsaj 25% vseh možnih točk
 • obveznost iz kolokvijev velja le v študiskem letu, v katerem je bila izpolnjena

Kolokvija v študijskem letu 2017/18

  DATUM
  URA IN PREDAVALNICA
  NALOGE REZULTATI
  22. 11. 2017
  13:00 - 15:00 v RU IV/2  1. kolokvij
  17. 1. 2018
  18:00 - 20:00 v RU III/6   Rezultati

Kolokvija v študijskem letu 2016/17

 1. kolokvij 
 2. kolokvij

Študijsko leto 2015/16

Kolokvijev ni bilo. Študenti so reševali domače naloge.

Kolokvija v študijskem letu 2014/15

 1. kolokvij
 2. kolokvij