IZPITNI ROKI

Študijsko leto 2013/14:
Razpored ustnih izpitov za drugi izpitni rok.

Študijsko leto 2012/13:
UNI
17-maj-13 15-18 v I-3
Ustni izpiti
19-avg-13 9-12 v I-1,II-6 Rezultati računskega dela izpita Ustni izpiti
20-jan-14
11-13 v I-1 Rezultati računskega dela izpita

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Računalnika za študente se nahajata v vratarski loži FGG na Jamovi 2, kjer so tudi navodila študentom za prijavljanje. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom. Gornji datumi so datumi začetka računskega (pisnega) dela izpita. Točna ura in predavalnica sta objavljeni naknadno. Pri računskem delu izpita sme imeti študent(ka) pisalo, računalnik, formule in kariraste liste (niski karo), ki jih dobite pri telefonistu. Rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljene. Študent(ka) opravi računski del izpita, če piše 55 (od 100) ali več. Pogoj za pristop na teoretični (ustni) del izpita je pozitivno opravljen računski del, če študent(ka) ne opravi ustnega dela izpita, se mu(ji) razveljavi tudi računski del. Teoretični (ustni) del izpita kandidat(ka) opravlja po dogovoru s predavateljem. Na ustnem izpitu morate znati odgovoriti na naslednja vprašanja.

ARHIV IZPITNIH NALOG Z REŠITVAMI

UNI

19-12-94

       
           
   
         
       

18-03-05

25-07-05


     

16-07-07

14-09-07

       

31-01-08

03-12-08

 
 

03-02-09

 

13-03-09

 

23-06-09

 

03-07-09

 


 


 

11-09-09

 


 

02-02-10

 

19-03-10

 

22-06-10

 

02-07-10

 
       
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Opomba: Diagrami notranjih sil: V kolikor ni drugače označeno so osne in prečne sile so v kN, upogibni in torzijski momenti pa v kNcm ali v kNm (odvisno od dolžin, ki pa so razvidne iz slik).