DOMAČE NALOGE 2013-2014


1. domaca naloga
1. homework
rezultati
results
2. domaca naloga
2. homework
rezultati
results
3. domaca naloga
3. homework
rezultati
results
4. domaca naloga
4. homework
rezultati
results
5. domaca naloga
5. homework
rezultati
results
6. domaca naloga
6. homework
rezultati
results
7. domaca naloga
7. homework
rezultati
results
8. domaca naloga
8. homework
rezultati
results
9. domaca naloga
9. homework
rezultati
results
10. domaca naloga
rezultatiDomače naloge so obvezne. V semestru dobite 12 domačih nalog.

Pogoja za pristop k izpitu sta:
1.
vse oddane domače naloge,
2. pravilno mora biti rešenih vsaj 10 domačih nalog.

Točke pridobljene z domačimi nalogami veljajo le v tekočem šolskem letu.
Veljavnost domačih nalog kot pogoj za pristop na izpit poteče po dveh šolskih letih.