VAJE 2012-2013


Vsebina Študijsko gradivo Programi


osnovne enacbe


Ravninski koncni element, materialni in prostorski opis, deformacijski gradient, deformirani bazni vektorji
vaja 1
kratki programi v MATLABU

Polarni razcep deformacijskega gradienta F
vaja 2
film o RU razcepu
film o VR razcepu

Deformacijski teznorji C, B, E, e, spremba dolzine, sprememba  povrsine, sprememba volumna
vaja 3


polarni razcep deformacijskega gradienta (prostorski primer), strech (razteg ali skrčitev), glavni raztegi, spektralni razcep deformacijskih tenzorjev, razcep
deformacijskega gradienta


vaja 5

hitrosti deformacij
vaja 6

rotacije, os rotacije eφ ≡ eθ , kot rotacije φ(t) ≡ θ(t),
vektor rotacije φ,
rotacijska matrika R, materialni odvod R  ̇rotacijske matrike R, hitrost v, pospešek, kotna hitrost, kotni pospešek,
 matrika Ω, materialni odvod Ω  ̇matrike Ω

vaja 7

napetosti, napetostni vektor t in Cauchyjev napetostni tenzor σ,
prvi Piola Kirchhoffov tenzor napetosti P = J σ F −T (PK1),
drugi Piola Kirchhoffov tenzor napetosti S = F −1 P = F −1 J σ F −T = S T (PK2),
Kirchhoffov tenzor napetosti τ = J σ,
Biotov tenzor napetosti T B = RT P,
objektinost tenzorjev,
ravnoteˇni pogoji
vaja 8

PVD
vaja 9


Hitrosti napetosti -- objektivnost
vaja 10