USTNI IZPIT - IZPITNA VPRAŠANJA

IZPITNI ROKI 2013-2014

DATUM


RAČUNSKI DEL

TEORETIČNI DEL

20. 1. 2014


 

 

12. 2. 2014

15:00
I -1, II - 6

 

15. 9. 2014
11:00
I -3, II - 6

 

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Računalnika za študente se nahajata v vratarski loži FGG na Jamovi 2, kjer so tudi navodila študentom za prijavljanje. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom. Gornji datumi so datumi začetka računskega (pisnega) dela izpita. Točna ura in predavalnica sta objavljeni naknadno. Pri računskem delu izpita sme imeti študent(ka) pisalo, računalnik, formule in kariraste liste (niski karo), ki jih dobite pri telefonistu. Rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljene. Študent(ka) opravi računski del izpita, če piše 55 (od 100) ali več. Pogoj za pristop na teoretični (ustni) del izpita je pozitivno opravljen računski del, če študent(ka) ne opravi ustnega dela izpita, se mu(ji) razveljavi tudi računski del. Teoretični (ustni) del izpita kandidat(ka) opravlja po dogovoru s predavateljem. Na ustnem izpitu morate znati odgovoriti na naslednja vprašanja.

ARHIV IZPITNIH NALOG Z REŠITVAMI

 MTT - UNI -- 2010


27-01-86

10-02-86

23-04-86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-03-89

 

 

 

 

 

 

14-02-90

 

 

 

18-09-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-03-92

03-06-92

 

 

17-12-92

 

 

 

 

 

30-06-93

 

 

 

 

11-02-94

 

 

01-07-94

12-07-94

19-12-94

 

 

10-02-95

 

08-06-95

 

 

 

 

26-01-96

12-02-96

 


 

 

16-09-96

 

 

10-02-97

 

16-06-97

07-07-97

04-09-97

 

 

 

04-02-98

 

 

 

14-08-98

04-09-98

 

 

10-02-99

 

15-06-99

29-06-99

 

 

 

28-01-00

10-02-00

24-03-00

13-06-00

 

 

01-09-00

 

29-01-01

07-02-01

23-03-01

12-06-01

26-06-01

31-08-01

 

 

31-01-02

28-02-02

22-03-02

26-06-02

04-07-02

30-08-02

13-09-02

 

24-01-03

06-02-03

21-03-03

20-06-03

03-07-03

29-08-03

 

 

 

05-02-04

19-03-04

18-06-04

 

 

 

 

21-01-05

03-02-05

18-03-05

07-06-05

23-06-05

25-07-05

 

 

 

 

 

 

 

08-09-06

 

 

18-01-07

 

16-03-07

 

 

29-11-07

 

 

17-01-08

30-01-08

18-03-08

03-06-08

19-06-08

 

29-08-08

 

 

28-01-09

12-02-09

 

 

 

 

 

27-01-10

11-02-10

19-03-10

08-06-10

23-06-10
 


TRDNOST - UNI -- 2010


12-07-94

05-09-94

19-09-94

19-12-94

 

 

 

 

12-06-95

19-06-95

 

 

 

 

 

 

22-03-02

11-06-02

26-06-02

04-07-02

30-08-02

13-09-02

 

 

10-06-03

26-06-03

29-08-03

 

 

 

 

 

05-02-04

19-03-04

18-06-04

24-06-04

 

 

 


18-03-05

07-06-05

23-06-05

25-07-05


 

 

 

16-07-07

31-08-07

14-09-07

29-11-07

 

 

 

 

31-01-08

18-03-08

13-06-08

26-06-08

29-08-08

12-09-08

03-12-08

 

 

03-02-09

 

13-03-09

 

23-06-09

 

03-07-09

 

 

 

 

 

11-09-09

 

 

 

02-02-10

 

19-03-10

 

22-06-10

 

02-07-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Diagrami notranjih sil: V kolikor ni drugače označeno so osne in prečne sile so v kN, upogibni in torzijski momenti pa v kNcm ali v kNm (odvisno od dolžin, ki pa so razvidne iz slik).